Izolacja chłdoni i mroźni

Projektujemy i wykonujemy szeroki wybór obiektów przemysłowo-handlowych z atestowanych płyt warstwowych systemem lekkiej obudowy. System ten jest systemem "otwartym", pozwalającym na dowolne kształtowanie architektonicznej bryły obiektów oraz na uzyskanie doskonałych właściwości użytkowych.
Jest szybką i efektywną technologią wznoszenia obiektów produkcyjnych, handlowych, magazynowych. Podstawowym elementem systemu są płyty warstwowe z rdzeniem termoizolacyjnym wykonanym ze styropianu, wełny mineralnej i pianki poliuretynowej. Ponieważ płyta warstwowa charakteryzuje się dobrą izolacją termiczną i akustyczną, dużą odpornością ogniową oraz walorami estetycznymi i łatwością konserwacji doskonale nadaje się do budowy komór chłodniczych mroźniczych. Można ją również wykorzystać do wykonania izolacji w istniejących murowanych pomieszczeniach adoptowanych na pomieszczenia chłodnicze.


Adaptacja pomieszczenia na chłodnie-zakład przetwórstwa mięsnego

Komora chłodnicza wolnostojąca-sklep mięsny