BITZER, COPELLAND


Sprężarki półchermetyczne, agregaty skraplające chłodzone powietrem lub wodą.
Wykonanie jedno- i dwustopniowe. Charakteryzują się trwałością oraz niezawodnością.
Sprężarki hermetyczne typu scroll.